09/05/2023

Chính sách quyền riêng tư – Công ty Dịch thuật Trans Global

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGÔN NGỮ TRANS GLOBAL (Dịch thuật Trans Global) cam kết bảo mật thông tin của khách hàng khi sử dụng các Tiện ích trực tuyến, liên hệ qua điện thoại : 09712.999.86 hoặc các tiện ích khác (“Tiện ích”) bằng những cam kết về Chính sách quyền riêng tư dưới dây!

Chính sách quyền riêng tư- Update: 08/03/2023

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGÔN NGỮ TRANS GLOBAL(Dịch thuật Trans Global) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ online, điện thoại hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi (“Dịch vụ”). Trong chính sách này, chúng tôi giải thích cách thức và lý do chúng tôi thu thập thông tin của bạn, chúng tôi làm gì với thông tin đó và bạn có quyền kiểm soát nào đối với việc chúng tôi sử dụng thông tin đó.
 
Đôi khi, chúng tôi thêm hoặc thay đổi các chức năng, chương trình khuyến mãi  hoặc quà tặng cho trang web của mình hoặc thêm hoặc thay đổi Dịch vụ. Điều này và cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân của bạn, có thể dẫn đến những thay đổi định kỳ đối với Chính sách quyền riêng tư này.
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng cách đăng phiên bản sửa đổi của Chính sách quyền riêng tư này trên trang web của chúng tôi và cho biết, ở đầu trang này, ngày sửa đổi lần cuối.
Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi quan trọng liên quan đến cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội từ chối việc sử dụng mới hoặc khác đó.
 
Mọi câu hỏi liên quan đến Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi nên được chuyển đến hòm thư: transglobal247@gmail.com.
 

SỰ CHẤP NHẬN CỦA BẠN VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào trong https://transglobal247.com/ (“Trang web”) hoặc Dịch vụ của chúng tôi cấu thành sự đồng ý vô điều kiện của bạn để bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư này.
 

NHỮNG DỮ LIỆU NÀO CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU NÀO

Dịch thuật Trans Global thu thập và xử lý thông tin về bạn để:
 • Nhận dạng bạn mỗi khi bạn truy cập Trang web hoặc muốn cung cấp Dịch vụ.
 • Quy trình báo giá hoặc yêu cầu do bạn gửi.
 • Cải thiện Dịch vụ và Trang web của chúng tôi; ví dụ: tiến hành các cuộc khảo sát về dịch vụ khách hàng và thu thập phản hồi từ khách hàng của chúng tôi.
 • Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn, ví dụ: cung cấp các quảng cáo mà chúng tôi cho là có liên quan đến bạn và hỗ trợ bất kỳ yêu cầu cụ thể nào về thông tin mà bạn có thể thực hiện thông qua tìm kiếm từ khóa.
 • Tiến hành nghiên cứu về nhân khẩu học, sở thích và hành vi của khách hàng.
 • Gửi cho bạn thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy hữu ích, bao gồm thông tin về các sản phẩm và Dịch vụ mới của Dịch thuật Trans Global.
 • Ngăn chặn, điều tra hoặc cung cấp thông báo về gian lận, hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm hoặc truy cập hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân, trang web hoặc hệ thống dữ liệu của chúng tôi; hoặc để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý.
 • Thực thi các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và các thỏa thuận khác.
Bạn có thể được hỏi, khi bạn đăng ký với chúng tôi, hoặc yêu cầu thông tin từ chúng tôi, để biết thông tin về bản thân, chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ bưu điện và số điện thoại.
 
Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin này, nhưng nếu bạn không cung cấp, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ nhất định hoặc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và điều chỉnh dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với bạn

TỆP NHẬT KÝ/ĐỊA CHỈ IP

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động ghi lại địa chỉ IP của bạn (địa chỉ duy nhất xác định máy tính của bạn trên internet), được máy chủ web của chúng tôi nhận ra. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để giúp chúng tôi quản lý Trang web của mình và để thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi để sử dụng tổng hợp. Chúng tôi không liên kết địa chỉ IP với thông tin nhận dạng cá nhân.
 

THÔNG TIN PHI CÁ NHÂN- Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin phi cá nhân về bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt internet bạn sử dụng hoặc trang web mà bạn đã liên kết với Trang web của chúng tôi. Bạn không thể được xác định từ thông tin này và nó chỉ được sử dụng để hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ hiệu quả trên trang web của chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của các trang web bên thứ ba có liên kết đến Trang web của chúng tôi. Thông tin đó liên quan đến số lượng người dùng liên kết đến Trang web của chúng tôi từ trang web của họ. Bạn không thể được xác định từ thông tin này.
 

SỬ DỤNG COOKIES

Cookie là những mẩu thông tin mà một trang web chuyển đến ổ cứng của bạn để lưu trữ và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng nếu muốn, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để ngăn chặn điều đó. Tuy nhiên, bạn có thể không tận dụng được hết lợi thế của một trang web nếu bạn làm như vậy. Cookie dành riêng cho máy chủ đã tạo ra chúng và các máy chủ khác không thể truy cập được, điều đó có nghĩa là chúng không thể được sử dụng để theo dõi chuyển động của bạn trên web. Mặc dù chúng xác định máy tính của người dùng, cookie không nhận dạng cá nhân khách hàng hoặc mật khẩu. Thông tin thẻ tín dụng không được lưu trữ trong cookie.

Dịch thuật Trans Global sử dụng cookie vì những lý do sau:

 • Để ước tính quy mô và mẫu đối tượng của chúng tôi.
 • Để đảm bảo rằng bạn không được yêu cầu đăng ký hai lần.
 • Để theo dõi các tùy chọn và để cải thiện và cập nhật trang web của chúng tôi.
 • Để theo dõi tiến độ và số lượng bài dự thi trong một số chương trình khuyến mãi và cuộc thi của chúng tôi.

THÔNG TIN ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI AI?

Dịch thuật Trans Global sẽ không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp bên thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi cung cấp Dịch vụ.
Các nhà cung cấp bên thứ ba này cũng sẽ không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn, nhưng có thể có quyền truy cập vào thông tin đó tùy thuộc vào loại dịch vụ mà bạn yêu cầu.
 
Công ty Dịch thuật Trans Global có thể đĩa mất số liệu thống kê tổng hợp về doanh số bán hàng, khách truy cập Trang web và khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi để mô tả Dịch vụ của chúng tôi cho các đối tác tiềm năng, nhà quảng cáo và các bên thứ ba có uy tín khác cũng như cho các mục đích hợp pháp khác. Những thống kê này sẽ không bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân.
Chính sách quyền riêng tư
Chính sách quyền riêng tư
 
Công ty Dịch thuật Trans Global có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu công ty tin rằng hành động đó là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của tên công ty và Trang web của chúng tôi, khách truy cập trang web và khách hàng của chúng tôi. Dịch vụ.
 
Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Khi bạn truy cập các trang web này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của họ. Công ty Dịch thuật Trans Global không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc nội dung của các trang web đó.
 
Chúng tôi sẽ chỉ bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba như là một phần của việc bán tài sản của Công ty Dịch thuật Trans Global hoặc đã đảm bảo rằng các bước đã được thực hiện để đảm bảo quyền riêng tư của bạn tiếp tục được bảo vệ.

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY DỊCH THUẬT TRANS GLOBAL 

Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là chúng tôi cung cấp cho bạn mức dịch vụ cao nhất. Để giúp chúng tôi thực hiện việc này, đôi khi Công ty Dịch thuật Trans Global có thể gửi cho bạn thông tin chi tiết về các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. 

Nếu bạn không có nhu cầu nhận những thông tin đó, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ:  transglobal247@gmail.com, hoặc thông tin cho chúng tôi tại:

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGÔN NGỮ TRANS GLOBAL

 • ĐỊA CHỈ: Số 120 Trần Bình, P Mai Dịch, Q Cầu Giấy, Hà Nội
 • HOTLINE:097 12 999 86
 • EMAIL: transglobal247@gmail.com
 • WEBSITE: https://transglobal247.com/
 • NGÀY CÓ HIỆU LỰC: 01 THÁNG 1 NĂM 2020
 • CẬP NHẬT LẦN MỚI NHẤT: 08/03/2023

 

 

Lời hứa về chất lượng

Dịch thuật Trans Global đảm bảo dịch vụ nhất quán, chất lượng cao trong tất cả các cam kết của mình với khách hàng. Nhân viên của chúng tôi tuân theo các quy trình kinh doanh đã được thiết lập tốt để chúng tôi có thể giao tiếp rõ ràng, giao hàng đúng hạn và vượt quá mong đợi của khách hàng.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÔN NGỮ TRANS GLOBAL

Địa chỉ:

 • VPGD: Số 5/3/120 Trần Bình – P.Mai Dịch – Q. Cầu Giấy – TP. Hà Nội
 • Trụ sở: Số 19/157 Phố Chùa Láng – P.Láng Thượng – Q. Đống Đa – Tp. Hà Nội
 • Hotline: 09712 99986
 • Website: https://transglobal247.com/
 • Email: transglobal247@gmail.com
 • Hotline: 09712 99986

HỖ TRỢ DỊCH VỤ

Các câu hỏi về Tư vấn lắp đặt Hệ thống cấp không khí sạch của bạn?

Chúng tôi ở đây để giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

097 12 999 86
Nhận báo giá
DMCA.com Protection Status